a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Mwgwd Amddiffynnol tafladwy (Trosglwyddo Thermol)