a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

newyddion

“Rwy’n meddwl bod digon o dystiolaeth i ddweud mai’r budd gorau yw i bobl sydd â COVID-19 eu hamddiffyn rhag rhoi COVID-19 i bobl eraill, ond rydych chi’n dal i fynd i gael budd o wisgo mwgwd os gwnewch chi hynny’. Nid oes gennych COVID-19, ”meddai Chin-Hong.
Gall masgiau fod yn fwy effeithiol fel “rheolaeth ffynhonnell” oherwydd gallant atal defnynnau mwy sy'n cael eu diarddel rhag anweddu i ddefnynnau llai a all deithio ymhellach.
Ffactor arall i'w gofio, a nodwyd Rutherford, yw y gallech ddal i ddal y firws trwy'r pilenni yn eich llygaid, risg nad yw masgio yn ei ddileu.

Ydy'r math o fwgwd yn bwysig?

Mae astudiaethau wedi cymharu gwahanol ddeunyddiau mwgwd, ond i'r cyhoedd, efallai mai cysur yw'r ystyriaeth bwysicaf.Y mwgwd gorau yw un y gallwch chi ei wisgo'n gyfforddus ac yn gyson, meddai Chin-Hong.Dim ond mewn sefyllfaoedd meddygol fel mewndiwbio y mae angen anadlyddion N95.Yn gyffredinol, mae masgiau llawfeddygol yn fwy amddiffynnol na masgiau brethyn, ac mae rhai pobl yn eu gweld yn ysgafnach ac yn fwy cyfforddus i'w gwisgo.
Y gwir amdani yw y bydd unrhyw fwgwd sy'n gorchuddio'r trwyn a'r geg o fudd.
“Y cysyniad yw lleihau risg yn hytrach nag atal absoliwt,” meddai Chin-Hong.“Dydych chi ddim yn taflu'ch dwylo i fyny os ydych chi'n meddwl nad yw mwgwd yn 100 y cant yn effeithiol.Mae hynny'n wirion.Does neb yn cymryd meddyginiaeth colesterol oherwydd maen nhw'n mynd i atal trawiad ar y galon 100 y cant o'r amser, ond rydych chi'n lleihau eich risg yn sylweddol.”
Fodd bynnag, rhybuddiodd Rutherford a Chin-Hong yn erbyn masgiau N95 gyda falfiau (a ddefnyddir yn gyffredin mewn adeiladu i atal llwch rhag anadlu) oherwydd nad ydynt yn amddiffyn y rhai o'ch cwmpas.Mae'r falfiau unffordd hyn yn cau pan fydd y gwisgwr yn anadlu i mewn, ond yn agor pan fydd y gwisgwr yn anadlu allan, gan ganiatáu i aer heb ei hidlo a defnynnau ddianc.Dywedodd Chin-Hong y byddai angen i unrhyw un sy'n gwisgo mwgwd falfiog wisgo mwgwd llawfeddygol neu frethyn drosto.“Fel arall, gwisgwch fwgwd di-falf,” meddai.
Mae San Francisco wedi nodi nad yw masgiau â falfiau yn cydymffurfio â gorchymyn gorchuddio wyneb y ddinas.


Amser post: Ebrill-27-2021