a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

newyddion

Dilynwch y camau hyn i wisgo, tynnu a gwisgo'ch mwgwd wyneb dyddiol 3M. Mae Masgiau Wyneb Dyddiol yn addas ar gyfer gwisgo bob dydd mewn mannau cyhoeddus, yn olchadwy â llaw ac yn ailddefnyddiadwy am werth parhaol.Mae gan ein masgiau wyneb brethyn anfeddygol ddwy haen o ffabrig cotwm, dolenni clust addasadwy a chlip trwyn wedi'u cynllunio ar gyfer cysur.

Cynghorion i'w Cadw mewn Meddwl

Ymarfer hylendid da

Golchwch eich dwylo â dŵr cynnes, sebonllyd am 20 eiliad cyn gwisgo ac ar ôl tynnu'ch mwgwd wyneb dyddiol 3M i osgoi trosglwyddo unrhyw faw neu germau i'r mwgwd.Defnyddiwch lanweithydd dwylo gydag o leiaf 60% o alcohol os na allwch olchi'ch dwylo.

Sicrhewch fod y mwgwd mewn cyflwr da

Cymerwch y mwgwd wrth y dolenni clust a'i archwilio cyn ei wisgo.Os gwelwch unrhyw dyllau, rhwygiadau neu ddifrod arall, taflwch ef a defnyddiwch un newydd sydd mewn cyflwr da.

Peidiwch â phinsio stribed y trwyn

Mae gan fasgiau wyneb dyddiol 3M glip trwyn y gellir ei addasu.Yn hytrach na phinsio'r clip trwyn ar gau, defnyddiwch y ddwy law i blygu'r clip trwyn fel ei fod yn gorffwys yn glyd yn erbyn eich trwyn a'ch wyneb.

Mae sylw llawn yn bwysig

Dylai eich mwgwd orchuddio'ch trwyn a'ch ceg bob amser, hyd yn oed pan fyddwch chi'n symud eich ceg neu'ch pen.Dylai'r mwgwd orffwys yn gyfforddus ac yn glyd yn erbyn eich wyneb.

Unwaith y bydd ymlaen, cadwch ef ymlaen

Mae mynd â'ch mwgwd wyneb ymlaen ac i ffwrdd yn creu cyfle i germau ledaenu - i'ch corff ac oddi yno.Tra yn gyhoeddus, peidiwch â thynnu'ch mwgwd i lawr o bont eich trwyn na gadael iddo hongian o un glust.Mae masgiau ond mor effeithiol â'r defnyddiwr, felly cadwch ef ymlaen cyhyd ag y byddwch o gwmpas eraill.

Glanhewch eich mwgwd ar unwaith ac yn gywir

Dylid golchi masgiau wyneb daily ar ôl pob defnydd er mwyn helpu i leihau lledaeniad germau.Golchwch y masgiau hyn â llaw yn egnïol gyda dŵr cynnes am o leiaf 5 munud.Rinsiwch a sychwch aer.Mae ein pecynnau lluosog cyfleus yn golygu y byddwch yn barod ar gyfer sawl gwibdaith.

Dangoswch ofal trwy wisgo mwgwd mewn mannau cyhoeddus.

Ynghyd â phellhau cymdeithasol, mae gwisgo mwgwd wyneb yn ffordd bwysig o ddangos eich bod yn poeni am les eich cymuned.Mae'r Masgiau Wyneb Dyddiol 3M yn opsiwn gwych ar gyfer mynd-i-mewn yn ystod gweithgareddau bob dydd fel gweithio, siopa a chymdeithasu. Gwybodaeth Ddiogelwch Bwysig:Os oes gennych chi gyflyrau iechyd fel asthma, cyflyrau'r galon neu gyflyrau anadlol, rhaid i chi ymgynghori â'ch darparwr gofal iechyd (meddyg) cyn ei ddefnyddio.


Amser post: Ebrill-27-2021